ДНЕВЕН РЕД НА СЕДНИЦИ НА СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕЛЕС

ДНЕВЕН РЕД НА КОМИСИИ НА СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕЛЕС


Записници 2022

Записник од 8-та седница на Советот на Општина Велес 2021-2025 Превземи документ
Записник од 9-та седница на Советот на Општина Велес 2021-2025 Превземи документ
Записник од 10-та седница на Советот на Општина Велес 2021-2025 Превземи документ
Записник од 11-та седница на Советот на Општина Велес 2021-2025 Превземи документ
Записник од 12-та седница на Советот на Општина Велес 2021-2025 Превземи документ
Записник од 13-та седница на Советот на Општина Велес 2021-2025 Превземи документ
Записник од 14-та седница на Советот на Општина Велес 2021-2025 Превземи документ
Записник од 15-та седница на Советот на Општина Велес 2021-2025 Превземи документ
Записник од 16-та седница на Советот на Општина Велес 2021-2025 Превземи документ
Записник од 17-та седница на Советот на Општина Велес 2021-2025 Превземи документ
Записник од 18-та седница на Советот на Општина Велес 2021-2025 Превземи документ
Записник од 19-та седница на Советот на Општина Велес 2021-2025 Превземи документ
Записник од 20-та седница на Советот на Општина Велес 2021-2025 Превземи документ
Записник од 21-та седница на Советот на Општина Велес 2021-2025 Превземи документ
Записник од 22-та седница на Советот на Општина Велес 2021-2025 Превземи документ
Записник од 23-та седница на Советот на Општина Велес 2021-2025 Превземи документ


Записници 2021

Записник од 70-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Записник од 71-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Записник од 72-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Записник од 73-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Записник од 74-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Записник од 75-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Записник од 76-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Записник од 77-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Записник од 78-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Записник од 79-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Записник од 80-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Записник од 81-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Записник од 82-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Записник од 83-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Записник од конститутивна седница на Советот на Општина Велес 2021-2025 Превземи документ
Записник од 2-та седница на Советот на Општина Велес 2021-2025 Превземи документ
Записник од 3-та седница на Советот на Општина Велес 2021-2025 Превземи документ
Записник од 4-та седница на Советот на Општина Велес 2021-2025 Превземи документ
Записник од 5-та седница на Советот на Општина Велес 2021-2025 Превземи документ
Записник од 6-та седница на Советот на Општина Велес 2021-2025 Превземи документ
Записник од 7-та седница на Советот на Општина Велес 2021-2025 Превземи документ


Записници 2020

Записник од 54-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Записник од 55-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Записник од 56-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Записник од 57-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Записник од 58-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Записник од 59-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Записник од 60-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Записник од 61-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Записник од 62-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Записник од 63-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Записник од 64-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Записник од 65-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Записник од 66-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Записник од 67-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Записник од 68-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Записник од 69-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ