2019

Предлог дневен ред за 28-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Предлог дневен ред за 29-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Предлог дневен ред за 30-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Предлог дневен ред за 31-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Предлог дневен ред за 32-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Предлог дневен ред за 33-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Предлог дневен ред за 34-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Предлог дневен ред за 35-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Предлог дневен ред за 36-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Предлог дневен ред за 37-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Предлог дневен ред за 38-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ


2018

Предлог дневен ред за 10-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Предлог дневен ред за 11-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Предлог дневен ред за 12-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Предлог дневен ред за 13-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Предлог дневен ред за 14-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Предлог дневен ред за 15-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Предлог дневен ред за 16-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Предлог дневен ред за 17-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Предлог дневен ред за 18-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Предлог дневен ред за 19-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Предлог дневен ред за 20-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Предлог дневен ред за 21-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Предлог дневен ред за 22-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Предлог дневен ред за 23-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Предлог дневен ред за 24-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Предлог дневен ред за 25-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Предлог дневен ред за 26-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Предлог дневен ред за 27-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ


2017

Предлог дневен ред за 2-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Предлог дневен ред за 3-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Предлог дневен ред за 4-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Предлог дневен ред за 5-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Предлог дневен ред за 6-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Предлог дневен ред за 7-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Предлог дневен ред за 8-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Предлог дневен ред за 9-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ