Годишен план за јавни набавки

Годишен план за јавни набавки за 2019 година Превземи документ


Измена на годишниот план за јавни набавки за 2019 година

Шестта измена на годишниот план за јавни набавки Превземи документ
Петта измена на годишниот план за јавни набавки  Превземи документ
Четврта измена на годишниот план за јавни набавки  Превземи документ
Трета измена на годишниот план за јавни набавки  Превземи документ
Втора измена на годишниот план за јавни набавки  Превземи документ
Прва измена на годишниот план за јавни набавки  Превземи документ