ЈАВНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

ЈКП „Дервен“ – Велес

ЈПССО „Парк – спорт“ – Велес

ЈП за енергетика „Велес-Гас“ – Велес

ЈП за јавни паркиралишта „Велес-Паркинг“ – Велес

ИНСТИТУЦИИ

Центар за развој на Вардарски плански регион
Велес

ОЈУДГ „Димче Мирчев“
Велес

ОУД “Лазар Лазаревски”
Велес

ЛБ „Гоце Делчев“
Велес

ЛУ „Народен Музеј“
Велес

СРЕДНИ ОПШТИНСКИ УЧИЛИШТА

СОУ „Гимназија Кочо Рацин“
Велес

ССОУ „Коле Неделковски
Велес

ССОУ „Димитрија Чуповски“
Велес

ОСУ „Јовче Тесличков“
Велес

ОПШТИНСКИ ОСНОВНИ УЧИЛИШТА

ООУ „Блаже Конески“
Велес

ООУ „Васил Главинов“
Велес

ООУ „Св.Кирил и Методиј“
Велес

ООУ „Панко Брашнаров“
Велес

ООУ „Рајко Жинзифов“
Горно Оризари, Велес

ООУ „Стојан Бурчевски Буридан“
с.Иванковци, Велес

ОМУ „Стефан Гајдов“
Велес