2019

Годишен план за Јавни набавки Превземи документ


2018

Годишен план за Јавни набавки Превземи документ


2017

Годишен план за Јавни набавки Превземи документ