Реконструкција на водовдна линија на дел од ул. Максим Горки

ЈКП „Дервен“ овие денови работи на реконструкција на застарена водоводна линија долж ул. „Максим Горки“, од спојот со ул. „Кирил и Методиј“ до спојот со ул. „9 Ноември“, во должина од 100 метри.