Средби со граѓани во Чолошево, Дурутовец и Раштани

Градоначалникот на Општина Велес Славчо Чадиев, во рамките на посетите на населените места, денес ги посети и оствари средба со граѓаните на МЗ „Чолошево”, УЗ „Дурутовец” и МЗ „Раштани”. На средбите жителите се запознаа со тековните активности кои што се случуваат во општината овој период, а притоа ги изнесоа приоритетите и проблемите со кои тие се соочуваат во секојдневното живеење. Овој начин на непосредна комуникација е од особено значење за граѓаните и локалната самопурава, бидејќи се создаваат повеќе можности за реализацијата на оние проекти со кои директно се подобруваат условите за живеење.