Караванот „Спортски Бон-Тон” продолжи во Свети Николе

 

Караванот на спортско -културната манифестација „Традиционални спортски игри - Спортски Бон-Тон“ продолжува и понатаму. Денес се одржа и во Свети Николе каде учениците од ООУ „Благој Кирков“ и ООУ „Јордан Хаџи Константинов-Џинот” како и претставници на Oпштина Велес , заедно со своите наставници, активно учествуваа во детските традиционални игри , се забавуваа, дружеа и стекнаа многу нови другарчиња од останатите општини учесници. Оваа прекрасна спортско - културната манифестација „Традиционални спортски игри – Спортски Бон-Тон“, е проект кој е под покровителство на Претседателот на Република Македонија, д-р Ѓорге Иванов. Целта на проектот е промовирање на Спортски Бон-Тон како модел на интегрирање на децата од училишна возраст, во системот на спортување, дружење, играње и нивно меѓусебно запознавaњe со традицијата, културата и обичаите.