ИСПОЛНЕТА Е НОВОГОДИШНАТА ЖЕЛБА НА МЛАДИОТ МАРИО ЃОРЃИЕВ

Градоначалникот Славчо Чадиев, традиционално го посети детското одделние во ЈЗУ Општа болница Велес. Таму новогодишната ноќ ја помина 8 годишниот Марио Ѓорѓиев.

Покрај желбата за брзо заздравување Марио имаше уште една желба, а тоа беше баскет. Неговата желба веднаш беше исполнета.