БАДНИКОВИ ГРАНЧИЊА ЗА ГРАЃАНИТЕ

Општина Велес во соработка со Организацијата на жени и Активот на жени пензионерки од Велес денес на просторот пред новиот театар на граѓаните им делеа бадникови гранчиња.

Од нивна страна беа подготвени и специјалитети кои се продаваа за хуманитарни цели.