Анкетен прашалник на Општина Велес

Почитувани,

Во насока на подобрување на услугите кои Општина Велес им ги нуди на граѓаните на Општина Велес, Ве замолуваме да одвоите неколку минути од Вашето време и да го пополните овој анкетен прашалник. Со искажувањетоа на вашето мислење имате можност активно да учествувате во подобрувањето на услугите и развојот на Општината.

(за да одговорите на анкетата, кликнете на сликата)