Авионското прскање против комарци со контрола на Центарот за јавно здравје

На 6 -ти јули годинава, компанијата „БОНИЕР“ од  Куманово изврши авионско прскање против комарци на подрачјето на Општина Велес.

Согласно договорот помеѓу општината и компанијата,  за авионска апликација на средство за аеросолна дезинсекција, прскањето е изведено  со средството АУРОДИЛ СУПЕР Б, биоциден производ за уништување на летечки инсекти произведен од ЛОДИ ГРУП, Франција. Производот е одобрен од Бирото за лекови за употреба во јавен простор и не е штетен за луѓето. Полнењето на авионот и прскањето на подрачјето на општината беше изведено под надзор на стручно лице од Центарот за јавно здравје - Велес.