XVI Интернационален Фолклорен Фестивал „Велес“ 2019

XVI ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „ВЕЛЕС“ 2019

ПРОГРАМА
03.07.2019 - 07.07.2019

СРЕДА, 03.07.2019
20:30 ▪ СВЕЧЕНО ОТВОРАЊЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛНИОТ ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „ВЕЛЕС“ 2019
Настапуваат:
- ФА „Вила Зора“- Македонија
- ФГ ,,Санта Луција“ – Сардинија, Италија
- КУД ,,Свети Сава“ – Р. Српска, БИХ
- ФА „Кочо Рацин“ - Македонија
- ФГ ,,Пржигода“ - Полска
- ФГ ,,Х.Е.М.“ - Турција
Локација: Амфитеатар-Младински парк

ЧЕТВРТОК, 04.07.2019
20:30 ▪ ВТОРА ФЕСТИВАЛСКА ВЕЧЕР
Настапуваат:
- „Распеани велешани“- Македонија
- ФГ ,,Морава“ - Бугарија
- ФГ ,,Х.Е.М.“ - Турција
- ФА „Китка “- Македонија
- ФГ ,,Санта Луција“ – Сардинија, Италија
- КУД ,,Свети Сава“ – Р. Српска, БИХ
- ФГ ,,Пржигода“ - Полска
Локација: Амфитеатар-Младински парк

ПЕТОК, 05.07.2019
20:30 ▪ ТРЕТА ФЕСТИВАЛСКА ВЕЧЕР
Настапуваат:
- „Распеани пензионери“- Македонија
- ФА „Младост“ - Хрватска
- ФГ „Х.Е.М.“ – Турција
- ФА ,,Тикваш“ - Македонија
- ФГ „Морава “- Бугарија
- ФГ ,,Санта Луција“ – Сардинија, Италија
- КУД „Коле Неделковски“- Македонија
Локација: Амфитеатар-Младински парк

САБОТА, 06.07.2019
20:00 ▪ СВЕЧЕНО ЗАТВОРАЊЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛНИОТ ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „ВЕЛЕС“ 2018
Настапуваат:
- ФГ ,,Х.Е.М.“ – Турција
- ФГ ,,Санта Луција“ – Сардинија, Италија
- ФА ,,Младост“ – Хрватска
- ФГ ,,Морава“ - Бугарија
- Ансамбл „Керамичар“ – Македонија
Локација: Амфитеатар-Младински парк