Сите градоначалници на Велес

 1. Сокол Таневски (1946-1949)
 2. Димче Пенев (1949-1950; 1955 -1957)
 3. Ѓоре Николов - Ганди (1950-1951)
 4. Љубе Зафировски (1951-1953)
 5. Славчо Слабев (1953-1955 )
 6. Благој Тикваровски (1957 - 1960)
 7. Стојче Ивановски (1961-1965)
 8. Димче Козаров (1965-1967)
 9. Методија Зврцинов (1967-1969)
 10. Александар Ворналиев (1969-1974)
 11. Стево Ќулумов (1974-1982)
 12. Ристе Ристевски (1982-1984)
 13. Трајче Џалев (1984-1986)
 14. Лилјана Бојаџиева (1986-1990)
 15. Трајко Пренџов (1990-1996)
 16. Ордан Николовски (1996-2000)
 17. Аце Коцевски (2000-2009)
 18. Горан Петров (2009-2013)
 19. Славчо Чадиев (2013-2017)
 20. Г-дин Аце Коцевски 2017 - градоначалник на Општина Велес