Јавни набавки на Општина Велес

Јавните набавки се спроведуваат преку Електронскиот систем за јавни набавки на страната на Бирото за јавни набавки на следниот линк:

https://e-nabavki.gov.mk

Од јануари 2010 година, Бирото за јавни набавки направи интеграција на постечките системи за јавни набавки во еден систем и сите огласи и потребна документација согласно огласите се објавени на истиот.

Со почит,
Општина Велес