Совет на млади

Членови на Совет на млади на Општина Велес

Претседател на Совет на млади на Општина Велес

- Филип Спиркоски

 Заменик претседател                                                                                                                                       

- Кире Јосифовски

Членови

- Никола Ѓорѓиев

- Александар Стојковски

- Благој Ѓорчевски

- Никола Гочевски

- Александар Лепидовски

- Андреј Ќамилов

- Марија Баркова