Соопштенија

Градоначалникот Коцевски изрази сочувство до семејствата на загинатите

Нема зборови што можат да ја опишат неизмерната тага и болка за изгубените животи и траумите на преживеаните сограѓани во вчерашната кобна сообраќајна несреќа на патот Скопје-Тетово. Во свое лично име,  во име на Советот на Општина Велес и во име на сите граѓани, изразувам искрено сочувство до семејствата на загинатите и повредените.

Повеќе...

Утврдување на места на кои е дозволено да се истакнуваат изборни плакати со обезбедени еднакви услови за сите организатори на изборната кампања учесници во претседателските избори во 2019 година

Врз основа на член 78 од Изборен законик (“Службен весник на РМ”бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19) и член 50, став 1, точка 16 од Закон за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.05/02),

 Градоначалникот на Општина Велес

 О Б Ј А В У В А

утврдување на места на кои е дозволено да се истакнуваат

изборни плакати со обезбедени еднакви услови за

сите организатори на изборната кампања учесници

во претседателските избори во 2019 година

Повеќе...

Одлука за неизбор на кандидати за вработување на неопределено време - пожарникар спасител – техничар

Врз основа на член 23 став 4 од Законот за работни односи („Службен весник на Република Македонија“ бр.62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 139/09, 149/09, 50/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15 и 27/16) и член 50 став 13 од Законот за локалната самоуправа, а во врска со објавениот оглас бр.04/2018 (со арх.бр.04-6336/2 од 13.12.2018 година) објавен во дневните весници Вечер и Нова Македонија,
Градоначалникот на Општина Велес ја донесе следната:

О Д Л У К А
за неизбор на кандидати
за вработување на неопределено време

Повеќе...

Одлука за невршење избор на кандидати

Врз основа на член 23 став 4 од Законот за работни односи („Службен весник на Република Македонија“ бр.62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 139/09, 149/09, 50/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15 и 27/16) и член 50 став 13 од Законот за локалната самоуправа, а во врска со објавениот оглас бр.05/2018 (со арх.бр.04-6337/2 од 13.12.2018 година) објавен во дневните весници „Вечер“ и „Нова Македонија“,
Градоначалникот на Општина Велес ја донесе следната:

О Д Л У К А
за невршење избор на кандидати

Повеќе...

Одлука за избор на кандидати по Јавен оглас за вработување на неопределено време

Врз основа на член 23 став 4 од Законот за работни односи („Службен весник на Република Македонија“ бр.62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 139/09, 149/09, 50/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15 и 27/16) и член 50 став 13 од Законот за локалната самоуправа, а во врска со објавениот оглас бр.05/2018 (со арх.бр.04-6337/2 од 13.12.2018 година) ,

Градоначалникот на Општина Велес ја донесе следната:


О Д Л У К А
за избор на кандидати по Јавен оглас за
вработување на неопределено време

Повеќе...

Одлука за избор на кандидати за вработување на неопределено време овластени службеници во областа на безбедноста-Пожарникар спасител

Врз основа на член 50 став 13 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02), член 13 став 2 од Правилникот за критериуми за селекција на кандидати за вработување во Територијалната Противпожарна единица во Општина Велес бр.08-3677/1 од 09.07.2018 година и записникот од Комисијата за селекција со ранг-листа на селектираните кандидати на Јавен оглас за вработување на неопределено време овластени службеници во областа на безбедноста со бр.04-6336/2 од 13.12.2018 година,
Градоначалникот на Општинa Велес ја донесе следната:

О Д Л У К А
за избор на кандидати за вработување на неопределено време
овластени службеници во областа на безбедноста-Пожарникар спасител

Повеќе...

Одлука за избор на административен службеник по пат на интерен оглас

Врз основа на член 52 од Законот за административни службеници („Сл. весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 100/14, 48/15, 154/15, 05/16, 142/16 и 11/18), а согласно Правилникот за систематизација на работните места на Општина Велес бр.01-2888/1 од 12.06.2018.2018 година,

Секретарот на Општина Велес, донесе

О Д Л У К А
за избор на административен службеник
по пат на интерен оглас

Повеќе...

Известување за состојбата со локалните патишта

Се известуваат жителите на Општина Велес дека на ден 15.1.2019 година во 12:00 часот од страна на МВР до Општина Велес беше пријавена непроодност на дел од општинскиот пат Раштани – Бузалково. Надлежните служби на општината веднаш излегоа на терен, каде што беше забележано дека поради специфичната конфигурација на теренот, интезитетот на ветарот, снегот од околните ниви се одвејува на патот и се создаваат поголеми наноси од снег.

Повеќе...

Известување за граѓаните

Поради ниските температури и до 150 под нулата, како и поради обилните количини на снег и можни подмрзнувања на коловозот, општина Велес апелира до возачите за внимателно возење.

Повеќе...

Известување за чистење на снег на јавната површина пред деловните објекти

Се известуваат сите правни и физички лица, сопственици или корисници на деловни објекти на подрачјето на Општина Велес, дека во зимски услови при снежни врнежи се должни веднаш да започнат со чистење на снегот на отворените простори пред нивните објекти, со што ќе обезбедат непречен пристап до нив.

Повеќе...