Соопштенија

ИЗВЕСТУВАЊЕ ДО ГРАЃАНИТЕ НА ОПШТИНА ВЕЛЕС

Улицата „Славе Петков” поради изведба на градежни работи за изведба на потпорен ѕид пред број 122 ќе биде целосно затворена за одвивање на сообраќај на потег од број 120 до спој на истата со улицата „Кирил и Методиј” во период од 17.04.2015 година во 10.00 часот до 19.04.2015 година до 10.00 часот.