Соопштенија

Известување за здравствената безбедност на водата на Езеро Младост

Се известуваат граѓаните на Велес дека, согласно извршените испитувања и стручната анализа од страна на ЈЗУ Центар за јавно здравје Велес, водата на Езеро Младост може да се користи за капење и рекреација и покрај отстапувањето од бараната 2-ра класа на некои физичко-хемиски параметри кои не се одразуваат штетно по здравјето на луѓето.