Соопштенија

Преглед на отворени повици за финансирање на граѓански организации од донатори за октомври 2018

Во прилог е даден преглед на отворени повици за финансирање на граѓански организации од донатори за октомври 2018 г.

Преглед на можности за финансирање на ГО 10.2018