Соопштенија

ЈП „МЖ ИНФРАСТРУКТУРА” ИНФОРМИРА ЗА ВРЕМЕН ПРЕКИН НА СООБРАЌАЈ

Поради високите температури кои се појавија во овој период од годината дојде до зголемување на напоните во шините на пругата Велес-Битола, односно делница Велес-Пашин мост.
Со издолжување на шините дојде до деформација на колосекот на тој дел од шината и затоа ЈП Македонски Железници – Инфраструктура воведе смалена брзина на движење на сите возови кај Пашин мост.

Повеќе...

Општина Велес ја информира јавноста дека ќе се спроведе вонредно третирање против крлежи на Вашиот реон

Прскањето ќе го спроведе стручна екипа на ЈЗУ Центар за јавно здравје под раководство на биолог Ленче Николовска
Прскањето ќе се изврши на 22 и 23. 07.2015 год. (среда и четврток) со почеток од 10:00 часот.
Со третирање ќе бидат опфатени јавно-прометните површини (тревата и патот). Доколку има заинтересирани да извршат третирање против крлежи во сопсвените дворни места, нека се обратат до биологот Ленче Николова.

Повеќе...

Старите живини сијалици предадени на овластен постапувач

По реализација на проектот за комплетна реконструкција на уличното осветлување во Општина Велес и замена на живините сијалици, Општина Велес спроведе низа активности за соодветно ракување, обележување на искористените светилки како опасен отпад, пакување и времено складирање во соодветен и безбеден простор.

Повеќе...

Градоначникот Славчо Чадиев им го честита најголемиот празник во исламската вера, празникот на мирот и меѓусебното разбирање – Рамазан Бајрам.

Почитувани,
Од мое име и од името на Советот на Општина Велес на сите граѓани од исламска вероисповед им го честитатм најголемиот празник во исламската вера, празникот на мирот и меѓусебното разбирање – Рамазан Бајрам.
Нека овој празник Ви донесе многу чисти мисли, нека ја зголеми милоста, љубовта и добрите дела во Вашите семејства, кон Вашите соседи, пријатели и сограѓани.

Повеќе...

ВО СРЕДА ВОНРЕДНО ПРСКАЊЕ ПРОТИВ КОМАРЦИ ВО ВЕЛЕС

ВО СРЕДА ВОНРЕДНО ПРСКАЊЕ ПРОТИВ КОМАРЦИ ВО ВЕЛЕС „Општина Велес ја информира јавноста дека ќе се спроведе трето авионско третирање против комарци што се одложи поради лошите временски услови. Прскањето ќе се одржи на 15.07.2015 год. (среда) во периодот од 05.00 часот до 08:00 часот.

Повеќе...

Објава на Б-интегрирана еколошка дозвола „МАРГО-БРАН“ ДОО Велес

Градоначалникот на Општина Велес

ОБЈАВУВА
Издавање на Б-интегрирана еколошка дозвола

Согласно член 113, став 1 и член 122, став 4 од Законот за животната средина (“Службен весник на РМ” бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10,124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15), Градоначалникот на Општина Велес издаде Б-интегрирана еколошка дозвола бр. 08-2667/5 од 09.07.2015г. на:

Повеќе...