Соопштенија

Покана - јавни расправи по нацрт-документите на Општина Велес за 2015 година

Почитувани,
Општина Велес Ве поканува на јавни расправи по нацрт-документите на општината за 2015 година. Јавните расправи ќе се одржат на 03.11.2014 година (понеделник) во големата сала на Општина Велес и тоа за претставниците од урбани и месни заедници претставниците, преставници од областите на образованието, културата, здравствената и социјална заштита, како и од здруженија и фондации ( невладини организации, културно уметнички друштва, спортски клубови итн.) и сите заинтересирани граѓани со почеток во 18:00 часот

Повеќе...

Соопштение - втор термин за полагање на испит за сертификат за автотакси возач

Соглaсно член 8-з од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ број 68/04,127/06,114/09, 83/10, 140/10, 17/11, 53/11, 6/12, 23/13, 120/13, 163/13, 187/13, 42/14 и 112/14) и член 4 од Правилникот за постапката и програмата за полагање на испитот за добивање сертификат за автотакси возач, формата и содржината на уверението за положен испит и на сертификатот за автотакси возач, („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/14), Општина Велес закажува испити за полагање на испитот за добивање сертификат за автотакси возач на 7-ми ноември 2014 година (петок) во 18 часот. Испитот ќе се одржи во просториите на ССОУ „Коле Неделковски“ во Велес.

Пријавувањето за полагање на испитот се врши со поднесување пријава до Општина Велес најдоцна 2 дена пред одржувањето на испитот.

Соопштение - термин за полагање на испит за сертификат за автотакси возач

Соглaсно член 8-з од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ број 68/04,127/06,114/09, 83/10, 140/10, 17/11, 53/11, 6/12, 23/13, 120/13, 163/13, 187/13, 42/14 и 112/14) и член 4 од Правилникот за постапката и програмата за полагање на испитот за добивање сертификат за автотакси возач, формата и содржината на уверението за положен испит и на сертификатот за автотакси возач, („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/14), Општина Велес закажува испити за полагање на испитот за добивање сертификат за автотакси возач на 27-ми октомври 2014 година во 18 часот. Испитот ќе се одржи во просториите на Работнички универзитет „Благоја Страчковски“ во Велес.

Пријавувањето за полагање на испитот се врши со поднесување пријава до Општина Велес најдоцна 2 дена пред одржувањето на испитот.

ЈАВЕН ПОВИК ЗА АПСОЛВЕНТИ И ДИПЛОМИРАНИ НЕВРАБОТЕНИ ЛИЦА, СО ВИСОК ПРОСЕК

Центарот за развој на Вардарски плански регион започнува со имплемнтација на прокетот “Кампања за вработување на 5 најдобри студенти од Вардарски плански регион во претпријатија од Регионот” кој е финансиски поддржан од Програмата за развој на ОН-УНДП во рамки на проектот “Мрежа за инклузивен развој на Вардарски плански регион”.

Повеќе...

Известување - „Македонија без отпад 2014“

Почитувани,

Веќе трета година Република Македонија се вклучува во глобалната акција Let`s Do It World, преку организирање на националната акција “Македонија без отпад 2014”, чии организатори се Министерството за животна средина и просторно планирање и асоцијацијата “Ајде Македонија”. Акцијата е со цел да се исчисти отпадот кој се наоѓа на несоодветни места и да се зголеми свеста кај граѓаните за правилно управување со отпадот.

Повеќе...

СООПШТЕНИЕ ПИТИЈАДА

Поради одржување на манифестацијата „ Велешка Питијада 2014 “ на улицата „Благој Ѓорев“ во Велес во периодот од 09.10.2014 година со почеток во 10.00 часот па се до 12.10.2014 година до 24.00 часот, сообраќајот времено се преуредува и тоа:

- Ќе биде затворена за сообраќај улицата „Благој Ѓорев“, од крстосницата со ул.,, 8-ма Велешка бригада“ и ул. ,,Тодор Христов Офицерчето“ до крстосницата со улица ,,Љубљанска“.

- Заради тоа во тој временски период одвивањето на сообраќајот ќе биде пренасочено за возачите кои ќе се движат од Нова населба кон центар и кон Којник сообраќајот ќе се одвива по ул. ,,Благој Ѓорев“, со свртување кон ул. ,,Борис Трајковски“, до Трговскиот центар па продолжува по ул ,,АСНОМ“ и ул. ,,Алексо Демниевски Бауман”.

- Сообраќајот по ул. ,,Алексо Демниевски Бауман“, од пошта до бензинската пумпа на „Макпетрол“ ќе се одвива двонасочно како и по ул. ,,Благој Ѓорев“ на потегот од Пошта до новата зграда на театарот ,,ЈХК Џинот“.

- На оние граѓани кои гравитираат кон ул. ,,Тодор Јанев“, ,ул. ,,Киро Ќучук“ и ул. ,,8-ма Велешка бригада“ ќе им биде дозволена пристапност кон ул. ,,Благој Ѓорев“ до плоштадот ,,Македонија“ („Авона“) како и пристап од ул. „Тодор Христов Офицерчето“.

Повеќе...

ОБЈАВА број 4 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина Велес

ОБЈАВА број 4

за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија

по пат на електронско јавно наддавање во Општина Велес

Повеќе...