Соопштенија

Известување за реконструкција на водоводна линија на улица Трајко Митев

Се известуваат граѓаните дека од денес (11.09.2018) започнува реконструкцијата на водоводната линија на улицата Трајко Митев  – од спој со улица Димитрија Чуповски па се до спој со улица Мицко Козар.

Повеќе...

Честитка од Градоначалникот по повод Денот на независноста

Почитувани сограѓани,

Со голема благодарност за Вашиот личен придонес во развојот на Велес, во свое лично име и во име на Советот на Општина Велес Ви го честитам 8. Септември, Денот на независноста на Република Македонија и ви посакувам многу успеси во сите индивидуални и заеднички предизвици.

Повеќе...

Јавен оглас до евидентирани невработени лица за вклучување во Програмата Општинско - корисна работа

Врз основа на Договорот за соработка помеѓу Агенцијата за вработување на РМ (АВРМ), Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП)  и општина Велес, Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година усвоен од Владата на Република Македонија, Програмата Општинско – корисна работа финансирана од Буџетот на Агенцијата за вработување на РМ, на ден 06.09.2018 година година се објавува:

ЈАВЕН ОГЛАС
до
евидентирани невработени лица за вклучување во
Програмата Општинско - корисна работа 

Повеќе...

Општина Велес изврши ревизија на уличното осветлување во с. Бузалково

Известување

Ве исвестуваме дека ден 03.09.2018 год. по барање на граѓаните, Општина Велес изврши ревизија на уличното осветлување во с. Бузалково . При тоа беше утврдена неисправност на поголем број на светилки за улично осветлување .

Повеќе...

Јавен повик за користење на простории сопственост на Општина Велес од страна на здруженија, фондации и сојузи од Општина Велес

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/02) и член 45, став 1, од Статутот на Општина Велес („Сл. гласник на Општина Велес“ бр.12/06, 03/09, 18/10 и 15/14), а согласно Правилникот за користење на простории сопственост на Општина Велес од страна на здруженија, фондации и сојузи од Општина Велес. („Сл. гласник на Општина Велес“ бр. 5/15, 11/18), 

Комисија за распределба на простории сопственост на Општина Велес на невладини организации, здруженија на граѓани и фондации при Советот на Општина Велес на ден  04.09.2018 година, објавува

ЈАВЕН ПОВИК

 за користење на простории сопственост на Општина Велес од страна на здруженија, фондации и сојузи од Општина Велес 

Повеќе...

Честитка по повод христијанскиот празник Успение на Пресвета Богородица

Почитувани граѓани,

Дозволете ми од мое лично име и од името на Советот на Општина Велес да упатам искрени честитки до сите православни верници по повод овој голем христијански празник.

Повеќе...

ИЗВЕСТУВАЊЕ – Времен режим на сообраќај на улица Самоборска (патот кон ЈЗУ Општа Болница Велес)

На ден 29.08.2018 година, согласно проектот и одобрението за градба ДГ Изгрев Инжињеринг ДООЕЛ ќе извршуваат градежни работи на улица Самоборска (патот кон ЈЗУ Општа Болница Велес).

Повеќе...

Термин за полагање на испит за сертификат за авто-такси возач за месец август

Соглaсно член 8-з од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ број 68/04 …… 71/16) и член 4 од Правилникот за постапката и програмата за полагање на испитот за добивање сертификат за автотакси возач, формата и содржината на уверението за положен испит и на сертификатот за автотакси возач, („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/14), Општина Велес закажува испити за полагање на испитот за добивање сертификат за автотакси возач на 31.08.2018 година (петок) со почеток во 16:00 часот.

Повеќе...