Соопштенија

Информативна сесија за ЕУ програмата „Креативна Европа“

Се известуваат сите заинтересирани институции, здруженија на граѓани кои работат во полето на културата и медиумите дека на ден 24.8.2018 (петок) во електронската сала на Општина Велес ќе се одржи информативна сесија за можностите за ЕУ програмата „Креативна Европа/Creative Europe“ (потпрограми за култура и медиуми). Почеток: 12 часот.

Известување за градежни активности на улица Благој Абрашев

Се замолуваат жителите на улица Благој Абрашев - Дворови, да ги препаркираат своите возила од улицата, бидејки утре(четврток) 23.08.2018 ќе се врши бетонирање на делот каде е отстранет стариот бетон и е извршено тампонирање.

Повеќе...

ИЗВЕСТУВАЊЕ – Времен режим на сообраќај на мостот кај Башино Село

На ден 16.08.2018 година во период од 14:00 – 20:00 часот, сообраќајот на општинскиот пат Башино Село – Велес ќе се одвива со наизменично запирање и пропуштање на возила (половина час запирње – половина час одвивање на сообраќајот).

Повеќе...

Градоначалникот на Општина Велес Објавува места на кои е дозволено да се истакнуваат плакати во врска со Референдумот за консултирање на граѓаните на Република Македонија за прашањето

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Градоначалник на Општина Велес
Број 08-4061/1
07.08.2018 година
Велес

Врз основа на член 78 од Изборниот законик („Службен весник на РМ” бр. 40/06, 127/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 31/15, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/2016, 142/2016, 67/2017, 125/2017, 35/2018, 99/2018 и 140/2018), член 55 и 56 од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија („Службен весник на РМ” бр. 84/2005, 161/2008, 51/11 и 109/14) и член 50, став 1, точка 16 од Закон за локалната самоуправа („Службен весник на РМ” бр. 05/02), а во врска со Одлуката донесена од страна на Собранието на Република Македонија, за распишување на референдум на државно ниво бр. 08-4666/1 од 30.07.2018 година („Службен весник на РМ“ бр. 140/2018), Градоначалникот на Општина Велес

Повеќе...

СООПШТЕНИЕ - Трето авионско третирање против комарци

Општина Велес ја информира јавноста дека, третото авионско третирање против комарци ќе го изврши на ден 04 август (сабота) 2018 год. во периодот од 0500 до 0630 часот. Доколку временските услови не дозволуваат авионско прскање истото ќе се изврши наредниот ден, 05 август (недела) 2018 год.

Границата, на третирањето е: Езеро Младост, с. Отовица, месност Јарбош, по течението на Вардар од север од с. Башино село низ Велес, се до вливот на реката Бабуна и с. Горно Караслари. На запад границата започнува од населбата Превалец, преку населбата Керамидна кон фабриката „Киро Ќучук“ и с. Горно Оризари.

Со третирањето ќе биде опфатено целото градско и приградско подрачје, како и целото течение на реката Вардар на овој потег. И оваа година ќе се третира рекреативниот центар Езеро Младост со непосредната околина.

Се известуваат пчеларите во времето на третирање и 3-4 часа потоа да ги затворат кошниците со пчели, заради можноста од влијание на средството со кое се врши третирањето врз безбедноста на пчелните семејства.

Соопштение

Соопштение за планирани боеви активности на територија на АП Криволак во период од 30.07.2018 година до 24.08.2018 година

Во врска со добиенето известување од Мин. за Одбрана, Генералштаб на АРМ, Воена Пошта 2733/50, заведено под број 17-186/1 од 26.07.2018 година.

Повеќе...

Термин за полагање на испит за сертификат за авто-такси возач за месец јули

Соглaсно член 8-з од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ број 68/04 …… 71/16) и член 4 од Правилникот за постапката и програмата за полагање на испитот за добивање сертификат за автотакси возач, формата и содржината на уверението за положен испит и на сертификатот за автотакси возач, („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/14), Општина Велес закажува испити за полагање на испитот за добивање сертификат за автотакси возач на 19.07.2018 година (четврток) со почеток во 16:00 часот.

Повеќе...

Благодарност до граѓаните

Почитувани сограѓани,

Општина Велес Ви благодари за масовното присуство и поддршката на прославата во чест на поканата за членство во НАТО.

Повеќе...

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Општина Велес ја известува јавноста дека во во месец јули ќе бидат преземени одредени активности на концесиското поле „Баш колиби“ или познато како депонија за троска на некогашна Топилница за олово и цинк.

Повеќе...