Буџет на Општина Велес

Буџет на Општина Велес за 2019 година Превземи документ
Буџет на Општина Велес за 2018 година Превземи документ
Буџет на Општина Велес за 2017 година Превземи документ
Буџет на Општина Велес за 2016 година Превземи документ


Предлог буџет на Општина Велес

Предлог буџет на Општина Велес за 2019 година Превземи документ
Предлог буџет на Општина Велес за 2018 година Превземи документ
Предлог буџет на Општина Велес за 2017 година Превземи документ
Предлог буџет на Општина Велес за 2016 година Превземи документ
Предлог буџет на Општина Велес за 2015 година Превземи документ


Ребаланс на буџет на Општина Велес

Прв ребаланс на буџет на Општина Велес за 2019 година Превземи документ
Втор ребаланс на буџет на Општина Велес за 2019 година Превземи документ
Трет ребаланс на буџет на Општина Велес за 2019 година Превземи документ


Нацрт програмите на Општина Велес за 2020 годинаПрезентација на нацрт програмите на Општина Велес за 2020 година
Презентација на нацрт буџет на Општина Велес за 2019 година