Јавен повик за пријавување на заинтересирани лица за избор на член на Надзорниот одбор на Заедничко јавно претпријатие Регионален центар за згрижување на бездомни миленици и ветеринарно здравство СТАЦИОНАР – ШЕПА Кавадарци

Врз основа на член чл.26-а од Законот за јавните претпријатија („Службен Весник на Република Македонија„ бр.З8/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18,…

Прочитај повеќе

Јавен повик за субвенционирање на физички лица за купен сончев термален колектор за 2024 година

Врз основа на член 4 и член 8 од Правилникот за условите, начинот и постапката за користење на финансиски средства од Буџетот на Општина Велес за субвенционирање на физички лица…

Прочитај повеќе

Јавен повик за субвенционирање на физички лица за купенa инвертер клима за 2024 година

Согласно член 4 од Правилникот за условите, начинот и постапката за користење на финансиски средства од Буџетот на Oпштина Велес за субвенционирање на физички лица од подрачјето на Општина Велес…

Прочитај повеќе

Јавен повик за субвенционирање на физички лица од подрачјето на Општина Велес за купен велосипед за 2024 година

Согласно член 4 од Правилникот за условите, начинот и постапката за користење на финансиски средства од Буџетот на Општина Велес за субвенционирање на физички лица од подрачјето на Општина Велес…

Прочитај повеќе