Нада Јованова

Советник

Игор Стојанов

Советник

Елизабета Митревска Анѓелеска

Координатор на советничка група на ВМРО-ДПМНЕ

Кирил Лазов

Советик

Менка Андреева

Советник

Дејан Палашев

Советник

Дипломиран агроном инженер по земјоделска механизација, вработен во поддрачнота единица на Министерството за земјодество, шумарство и водостопанство

Коста Нојков

Советник

Драган Димески

Советник

Дипломиран политиколог, вработен во приватен сектор.

Весна Атанасовска

Советник

Даниел Јаневски

Советник

Ќирил Гајдов

Советник

Менсур Бачевац

Советник

Пандорка Лазаровска Прличкова

Советник

Дипломиран инженер- технолог, вработена во Министерство за информатичко општество и администрација

Ружица Петрушевска- Николовска

Советник

Милица Ристовска Темелковска

Советник

Дипломиран психолог, вработена во ООУ Блаже Конески

Тодор Јаковлевски

Советник

Доктор специјалист офтамолог, вработен во ЈЗУ Општа Болница Велес

Катерина Ефремова

Советник

Дипломиран психолог, вработена во ОСУ „Јовче Тесличков“- Велес

Марјанчо Николов

Координатор на советничка група на СДСМ

Невзат Муаремовски

Советник

Маргица Урумова

Советник

Игор Смилев

Советник

Димитар Абрашев

Координатор на советничка група на Левица