Нада Јованова

Советник

Игор Стојанов

Советник

Средно образование завршува во ССОУ ,,Коле Неделковски” смер – електротехничар-енергетичар. Вработен како оператор во хидросистемот ,,ЈПВ Лисиче”.

Елизабета Митревска Анѓелеска

Координатор на советничка група на ВМРО-ДПМНЕ

Кирил Лазов

Советик

Менка Андреева

Советник

Дипломиран професор по македонски јазик со македонска книжевност и јужнословенски книжевности на Филолошкиот факултет ,,Блаже Конески” во Скопје. Вработена како наставник во ООУ „Рајко Жинзифов” – Г.Оризари

Изабела Апцева

Советник

Магистер по Казнено право.

Коста Нојков

Советник

Драган Димески

Советник

Дипломиран политиколог, вработен во приватен сектор.

Весна Атанасовска

Советник

Николче Наков

Советник

Ќирил Гајдов

Координатор на советничка група на СДСМ

Менсур Бачевац

Советник

Пандорка Лазаровска Прличкова

Советник

Дипломиран инженер- технолог, вработена во Министерство за информатичко општество и администрација

Ружица Петрушевска- Николовска

Советник

Милица Ристовска Темелковска

Советник

Дипломиран психолог, вработена во ООУ Блаже Конески

Тодор Јаковлевски

Советник

Доктор специјалист офтамолог, вработен во ЈЗУ Општа Болница Велес

Катерина Ефремова

Советник

Дипломиран психолог, вработена во ОСУ „Јовче Тесличков“- Велес

Марјанчо Николов

Советник

Невзат Муаремовски

Советник

Маргица Урумова

Советник

Игор Смилев

Советник

Димитар Абрашев

Координатор на советничка група на Левица