ДНЕВЕН РЕД НА СЕДНИЦИ НА СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕЛЕС (2021-2025)


2024

Дневен ред од 2-та седница на Советот на Општина Велес 2021-2025 Превземи документ


2023

Дневен ред од 2-та седница на Советот на Општина Велес 2021-2025 Превземи документ


2022

Дневен ред од 8-та седница на Советот на Општина Велес 2021-2025 Превземи документ
Дневен ред од 9-та седница на Советот на Општина Велес 2021-2025 Превземи документ
Дневен ред од 10-та седница на Советот на Општина Велес 2021-2025 Превземи документ
Дневен ред од 11-та седница на Советот на Општина Велес 2021-2025 Превземи документ
Дневен ред од 12-та седница на Советот на Општина Велес 2021-2025 Превземи документ
Дневен ред од 13-та седница на Советот на Општина Велес 2021-2025 Превземи документ
Дневен ред од 14-та седница на Советот на Општина Велес 2021-2025 Превземи документ
Дневен ред од 15-та седница на Советот на Општина Велес 2021-2025 Превземи документ
Дневен ред од 16-та седница на Советот на Општина Велес 2021-2025 Превземи документ
Дневен ред од 17-та седница на Советот на Општина Велес 2021-2025 Превземи документ
Дневен ред од 18-та седница на Советот на Општина Велес 2021-2025 Превземи документ
Дневен ред од 19-та седница на Советот на Општина Велес 2021-2025 Превземи документ
Дневен ред од 20-та седница на Советот на Општина Велес 2021-2025 Превземи документ
Дневен ред од 21-та седница на Советот на Општина Велес 2021-2025 Превземи документ
Дневен ред од 22-та седница на Советот на Општина Велес 2021-2025 Превземи документ
Дневен ред од 23-та седница на Советот на Општина Велес 2021-2025 Превземи документ
Дневен ред од 24-та седница на Советот на Општина Велес 2021-2025 Превземи документ
Дневен ред од 25-та седница на Советот на Општина Велес 2021-2025 Превземи документ
Дневен ред од 26-та седница на Советот на Општина Велес 2021-2025 Превземи документ
Дневен ред од 27-та седница на Советот на Општина Велес 2021-2025 Превземи документ
Дневен ред од 28-та седница на Советот на Општина Велес 2021-2025 Превземи документ


2021

Дневен ред од 2-та седница на Советот на Општина Велес 2021-2025 Превземи документ
Дневен ред од 3-та седница на Советот на Општина Велес 2021-2025 Превземи документ
Дневен ред од 4-та седница на Советот на Општина Велес 2021-2025 Превземи документ
Дневен ред од 5-та седница на Советот на Општина Велес 2021-2025 Превземи документ
Дневен ред од 6-та седница на Советот на Општина Велес 2021-2025 Превземи документ
Дневен ред од 7-та седница на Советот на Општина Велес 2021-2025 Превземи документ

ЗАПИСНИЦИ ОД СЕДНИЦИ НА СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕЛЕС (2021-2025)


2024

Записник од конститутивна седница на Советот на Општина Велес 2021-2025 Превземи документ
Записник од 2-та седница на Советот на Општина Велес 2021-2025 Превземи документ
Записник од 3-та седница на Советот на Општина Велес 2021-2025 Превземи документ
Записник од 4-та седница на Советот на Општина Велес 2021-2025 Превземи документ
Записник од 5-та седница на Советот на Општина Велес 2021-2025 Превземи документ
Записник од 6-та седница на Советот на Општина Велес 2021-2025 Превземи документ
Записник од 7-та седница на Советот на Општина Велес 2021-2025 Превземи документ


2023

Записник од конститутивна седница на Советот на Општина Велес 2021-2025 Превземи документ
Записник од 2-та седница на Советот на Општина Велес 2021-2025 Превземи документ
Записник од 3-та седница на Советот на Општина Велес 2021-2025 Превземи документ
Записник од 4-та седница на Советот на Општина Велес 2021-2025 Превземи документ
Записник од 5-та седница на Советот на Општина Велес 2021-2025 Превземи документ
Записник од 6-та седница на Советот на Општина Велес 2021-2025 Превземи документ
Записник од 7-та седница на Советот на Општина Велес 2021-2025 Превземи документ


2022

Записник од 8-та седница на Советот на Општина Велес 2021-2025 Превземи документ
Записник од 9-та седница на Советот на Општина Велес 2021-2025 Превземи документ
Записник од 10-та седница на Советот на Општина Велес 2021-2025 Превземи документ
Записник од 11-та седница на Советот на Општина Велес 2021-2025 Превземи документ
Записник од 12-та седница на Советот на Општина Велес 2021-2025 Превземи документ
Записник од 13-та седница на Советот на Општина Велес 2021-2025 Превземи документ
Записник од 14-та седница на Советот на Општина Велес 2021-2025 Превземи документ
Записник од 15-та седница на Советот на Општина Велес 2021-2025 Превземи документ
Записник од 16-та седница на Советот на Општина Велес 2021-2025 Превземи документ
Записник од 17-та седница на Советот на Општина Велес 2021-2025 Превземи документ
Записник од 18-та седница на Советот на Општина Велес 2021-2025 Превземи документ
Записник од 19-та седница на Советот на Општина Велес 2021-2025 Превземи документ
Записник од 20-та седница на Советот на Општина Велес 2021-2025 Превземи документ
Записник од 21-та седница на Советот на Општина Велес 2021-2025 Превземи документ
Записник од 22-та седница на Советот на Општина Велес 2021-2025 Превземи документ
Записник од 23-та седница на Советот на Општина Велес 2021-2025 Превземи документ


2021

Записник од конститутивна седница на Советот на Општина Велес 2021-2025 Превземи документ
Записник од 2-та седница на Советот на Општина Велес 2021-2025 Превземи документ
Записник од 3-та седница на Советот на Општина Велес 2021-2025 Превземи документ
Записник од 4-та седница на Советот на Општина Велес 2021-2025 Превземи документ
Записник од 5-та седница на Советот на Општина Велес 2021-2025 Превземи документ
Записник од 6-та седница на Советот на Општина Велес 2021-2025 Превземи документ
Записник од 7-та седница на Советот на Општина Велес 2021-2025 Превземи документ