СЛУЖБА КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
Европскиот број за итни повици 112
Полиција 192
Противпожарна служба 193
Брза помош 194
Центар за управување со кризи 195
Телефон за помош на пат и шлепување 196
Сектор за внатрешни работи-Велес 043-232 - 377 | 043-234 -155
Македонски спасител 078 407 221
Паднати дрвја(Општина Велес) Даниела Петковска, Рајна Наунчев: 043 232 406/локал 112
Паднати дрвја(ЈКП „Дервен“) Тања Ангелова: 075 204 801
Објекти склони на паѓање Петре Цилаков: 043 232 406/локал 223
Непрописно фрлање на отпад Ирена Левкова: 043 232 406/Локал: 127
Дежурен телефон за дефекти ЈКП „Дервен“: 043 231 820, 076 308 038
Отстранување на габаритен отпад ЈКП „Дервен“ Данка Илиева: 071 389 898
Претставки и поплаки(Општина Велес) Мери Перкова: 043 232 406/локал 216