Согласно Заклучокот на Советот на Општина Велес за активирање на итни мерки за намалување на загадувањето на амбиентниот воздух на самиот почеток на грејната сезона,  Општина Велес заради информирање на граѓаните ги реобјавува  ИТНИТЕ МЕРКИ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЗАГАДУВАЊЕТО НА АМБИЕНТНИОТ ВОЗДУХ ВО ОПШТИНА ВЕЛЕС.

Граѓаните можат да пријават загадување на телефонот  078/254-729 кој  е постојано во функција.

Воедно, ЈКП „Дервен“ воведе вонредно перење на улиците како ефикасна краткорочна мерка за справување со загадувањето.


Итни мерки аерозагадување