План за одржлива мобилност
Студија за јавен градски превоз – Велес
Градска декларација на Цивитас

Општина Велес е членка на ЦИВИНЕТ мрежата  Словенија – Хрватска – Југоисточна Европа. Велес е една од ретките македонски општини вклучени во иницијативата ЦИВИТАС на Европската Комисија фокусирана на амбициозните цели за одржлива урбана мобилност и исполнување на приоритетите на Европскиот зелен договор.

Повеќе за мрежата ЦИВИНЕТ и ЦИВИТАС Иницијативата на Европската комисија можете да дознаете директно од официјалните  веб страници: