Весна Стојанова Богоевска

Координатор на советничка група на СДСМ

Менсур Бачевац

Советник

Вероника Ивановска

Советник

Максут Бакиовски

Советник

Стево Крстевски

Советник

Пандорка Лазаровска Прличкова

Советник

Миле Нацев

Советник

Марко Илиев

Советник

Маја Стојанова

Советник

Бесим Ахмедов

Советник

Ахмед Аљуш
Зоран Ѓуровски

Советник

Нада Трајкова

Координатор на советничка група на ВМРО-ДПМНЕ

Филозофски факултет, вработена во Центар за социјални работи – Велес

Александар Колев

Советник

Специјализант по кардиохирургија на Универзитетската клиника за државна кардиохирургија во Скопје.

Лилија Чолакова Дервишова

Советник

Специјалист по семејна медицина, вработена во приватна амбуланта. Претседател на здружението на приватни лекари на РСМ

Петре Саздов

Советик

Специјалист стоматолог, вработен во Приватна стоматолошка ординација

Флорентина Ристовска Шурбевска

Советник

Доктор специјалист од областа на медицинска микробиологија,

Ангел Димов

Советник

Дипломиран агроном инженер, вработен во поддрачното одделение на Министерството за земјодество, шумарство и водостопанство.

Александар Табаков

Советник

Дипломиран професор по физичка култура, вработен во приватни сектор.

Драган Димески

Советник

Дипломиран политиколог, вработен во приватен сектор.

Каролина Попова

Советник

Дипломиран професор по македонска книжевност и јужнословенски книжевности, вработена во ООУ „Васил Глаинов“

Славче Радевски

Советник

Магистер по безбедносни науки, вработен во приватен сектор.