2020

Предлог дневен ред за 50-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Предлог дневен ред за 51-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Предлог дневен ред за 52-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Предлог дневен ред за 53-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Предлог дневен ред за 54-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Предлог дневен ред за 55-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Предлог дневен ред за 56-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Предлог дневен ред за 57-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Предлог дневен ред за 58-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Предлог дневен ред за 59-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Предлог дневен ред за 60-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Предлог дневен ред за 61-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Предлог дневен ред за 62-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Предлог дневен ред за 63-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Предлог дневен ред за 64-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Предлог дневен ред за 65-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Предлог дневен ред за 66-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Предлог дневен ред за 67-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ


2019

Предлог дневен ред за 28-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Предлог дневен ред за 29-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Предлог дневен ред за 30-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Предлог дневен ред за 31-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Предлог дневен ред за 32-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Предлог дневен ред за 33-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Предлог дневен ред за 34-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Предлог дневен ред за 35-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Предлог дневен ред за 36-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Предлог дневен ред за 37-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Предлог дневен ред за 38-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Предлог дневен ред за 39-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Предлог дневен ред за 40-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Предлог дневен ред за 41-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Предлог дневен ред за 42-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Предлог дневен ред за 43-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Предлог дневен ред за 44-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Предлог дневен ред за 45-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Предлог дневен ред за 46-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Предлог дневен ред за 47-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Предлог дневен ред за 48-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Предлог дневен ред за 49-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ


2018

Предлог дневен ред за 10-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Предлог дневен ред за 11-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Предлог дневен ред за 12-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Предлог дневен ред за 13-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Предлог дневен ред за 14-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Предлог дневен ред за 15-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Предлог дневен ред за 16-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Предлог дневен ред за 17-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Предлог дневен ред за 18-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Предлог дневен ред за 19-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Предлог дневен ред за 20-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Предлог дневен ред за 21-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Предлог дневен ред за 22-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Предлог дневен ред за 23-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Предлог дневен ред за 24-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Предлог дневен ред за 25-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Предлог дневен ред за 26-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Предлог дневен ред за 27-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ


2017

Предлог дневен ред за 2-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Предлог дневен ред за 3-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Предлог дневен ред за 4-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Предлог дневен ред за 5-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Предлог дневен ред за 6-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Предлог дневен ред за 7-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Предлог дневен ред за 8-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ
Предлог дневен ред за 9-та седница на Советот на Општина Велес Превземи документ