Политика за интегритет на Општина Велес Превземи документ
Етички кодекс на локални функционери  Превземи документ
Кодекс за административни службеници Превземи документ
Правилник за внатрешно пријавување  Превземи документ
Листа на локални фунционери – ДКСК Превземи документ

Почитувани граѓани, Општина Велес отвори електронско пријавување на мито и корупција во Општина Велес.

Анонимноста и дискрецијата на корисниците е важен услов за граѓаните да се охрабрат и да бидат наши сојузници во борбата против корупцијата.

Воедно, граѓаните ќе може да поднесат пријава анонимно по електронски пат преку веб-страницата на Општина Велес www.veles.gov.mk или со испраќање e-mail на следнава адреса: prijavikorupcija@veles.gov.mk

Целта на проектот „Пријави корупција“ е спречување и превенција на ризиците од корупција, како систем за ефикасна превенција во борбата против корупцијата.

ФОРМУЛАР ЗА ПРИЈАВА НА КОРУПЦИЈА