Политика за интегритет на Општина Велес Превземи документ
Етички кодекс на локални функционери  Превземи документ
Кодекс за административни службеници Превземи документ
Правилник за внатрешно пријавување  Превземи документ
Листа на локални фунционери – ДКСК Превземи документ