Се известуваат граѓаните дека од утре, четврток (16.12.2021 год.) ќе започнат  градежни работи за реконструкција на фекалната канализација на улица „Орце Шутев“,  почнувајки од спој со улица  „Јовче Ќучук“ (кај мовчето )  па се до спој со улица  „Богдан Каракостев“ и улица „Ганчо Хаџи Панзов“, раскрсницата кај трафостаницата.

Поради изведувањето на градежните работи, не постои можност за одвивање на сообраќајот по споментата улица, затоа ќе се изврши пренасочување на сообраќајот кон улица „Ганчо Хаџи Панзов“ кон Костурница.

Се замолуваат граѓаните кои гравитираат на тој дел од градот за разбирање и трпение, во интерес на безбедно и квалитетно извршување на работите.

Градежните работи ќе се изведуваат во траење од 10 работни денови.