ИЗВОД НА ПРОМЕТ И СОСТОЈБА - БУЏЕТ НА ОПШТИНАТА

Буџет на општината 27.03.2020 Превземи документ
Буџет на општината 25.03.2020 Превземи документ
Буџет на општината 24.03.2020 Превземи документ
Буџет на општината 23.03.2020 Превземи документ
Буџет на општината 20.03.2020 Превземи документ
Буџет на општината 19.03.2020 Превземи документ


ИЗВОД НА ПРОМЕТ И СОСТОЈБА НА СМЕТКА ЗА НАМЕНСКА ДОТАЦИЈА

Сметка за наменска дотација 27.03.2020 Превземи документ
Сметка за наменска дотација 25.03.2020 Превземи документ
Сметка за наменска дотација 24.03.2020 Превземи документ
Сметка за наменска дотација 20.03.2020 Превземи документ
Сметка за наменска дотација 19.03.2020 Превземи документ


ИЗВОД НА ПРОМЕТ И СОСТОЈБА - ИЗГРАДБА НА ЗАТВОРЕН ГРАДСКИ ПАЗАР

ИЗГРАДБА НА ЗАТВОРЕН ГРАДСКИ ПАЗАР 19.03.2020 Превземи документ


ИЗВОД НА ПРОМЕТ И СОСТОЈБА - РЕКОНСТРУКЦИЈА НА САНИТАРНИ ЈАЗЛИ

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА САНИТАРНИ ЈАЗЛИ 19.03.2020 Превземи документ


ИЗВОД НА ПРОМЕТ И СОСТОЈБА - ЗА НАШАТА МЛАДОСТ

ЗА НАШАТА МЛАДОСТ 19.03.2020 Превземи документ