ИЗВОД НА ПРОМЕТ И СОСТОЈБА - БУЏЕТ НА ОПШТИНАТА

Буџет на општината 04.01.2021 Превземи документ
Буџет на општината 05.01.2021 Превземи документ
Буџет на општината 08.01.2021 Превземи документ
Буџет на општината 11.01.2021 Превземи документ
Буџет на општината 12.01.2021 Превземи документ
Буџет на општината 15.01.2021 Превземи документ
Буџет на општината 18.01.2021 Превземи документ
Буџет на општината 21.01.2021 Превземи документ
Буџет на општината 29.01.2021 Превземи документ
Буџет на општината 01.02.2021 Превземи документ
Буџет на општината Април 2021 Превземи документ
Буџет на општината Maj 2021 Превземи документ
Буџет на општината Јуни 2021 Превземи документ
Буџет на општината Јули 2021 Превземи документ
Буџет на општината Август 2021 Превземи документ
Буџет на општината Септември 2021 Превземи документ
Буџет на општината 01.10.2021 Превземи документ
Буџет на општината 04.10.2021 Превземи документ
Буџет на општината 05.10.2021 Превземи документ
Буџет на општината 06.10.2021 Превземи документ
Буџет на општината 07.10.2021 Превземи документ
Буџет на општината 08.10.2021 Превземи документ
Буџет на општината 12.10.2021 Превземи документ
Буџет на општината 13.10.2021 Превземи документ
Буџет на општината 14.10.2021 Превземи документ
Буџет на општината 15.10.2021 Превземи документ
Буџет на општината 18.10.2021 Превземи документ
Буџет на општината 19.10.2021 Превземи документ


ИЗВОД НА ПРОМЕТ И СОСТОЈБА НА СМЕТКА ЗА НАМЕНСКА ДОТАЦИЈА

Сметка за наменска дотација 09.11.2020 Превземи документ


ИЗВОД НА ПРОМЕТ И СОСТОЈБА - ИЗГРАДБА НА ЗАТВОРЕН ГРАДСКИ ПАЗАР

ИЗГРАДБА НА ЗАТВОРЕН ГРАДСКИ ПАЗАР 19.03.2020 Превземи документ


ИЗВОД НА ПРОМЕТ И СОСТОЈБА - РЕКОНСТРУКЦИЈА НА САНИТАРНИ ЈАЗЛИ

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА САНИТАРНИ ЈАЗЛИ 19.03.2020 Превземи документ


ИЗВОД НА ПРОМЕТ И СОСТОЈБА - ЗА НАШАТА МЛАДОСТ

ЗА НАШАТА МЛАДОСТ 19.03.2020 Превземи документ