ИЗВОД НА ПРОМЕТ И СОСТОЈБА - БУЏЕТ НА ОПШТИНАТА

Буџет на општината 16.10.2020 Превземи документ
Буџет на општината 15.10.2020 Превземи документ
Буџет на општината 14.10.2020 Превземи документ
Буџет на општината 13.10.2020 Превземи документ
Буџет на општината 09.10.2020 Превземи документ
Буџет на општината 08.10.2020 Превземи документ
Буџет на општината 07.10.2020 Превземи документ
Буџет на општината 06.10.2020 Превземи документ
Буџет на општината 05.10.2020 Превземи документ
Буџет на општината 02.10.2020 Превземи документ
Буџет на општината 30.09.2020 Превземи документ
Буџет на општината 29.09.2020 Превземи документ
Буџет на општината 28.09.2020 Превземи документ
Буџет на општината 25.09.2020 Превземи документ
Буџет на општината 24.09.2020 Превземи документ
Буџет на општината 23.09.2020 Превземи документ
Буџет на општината 22.09.2020 Превземи документ
Буџет на општината 21.09.2020 Превземи документ
Буџет на општината 18.09.2020 Превземи документ
Буџет на општината 17.09.2020 Превземи документ
Буџет на општината 16.09.2020 Превземи документ
Буџет на општината 15.09.2020 Превземи документ
Буџет на општината 14.09.2020 Превземи документ
Буџет на општината 11.09.2020 Превземи документ
Буџет на општината 10.09.2020 Превземи документ
Буџет на општината 09.09.2020 Превземи документ
Буџет на општината 07.09.2020 Превземи документ
Буџет на општината 04.09.2020 Превземи документ
Буџет на општината 03.09.2020 Превземи документ
Буџет на општината 02.09.2020 Превземи документ
Буџет на општината 20.08.2020 Превземи документ
Буџет на општината 18.08.2020 Превземи документ
Буџет на општината 17.08.2020 Превземи документ
Буџет на општината 14.08.2020 Превземи документ
Буџет на општината 13.08.2020 Превземи документ
Буџет на општината 12.08.2020 Превземи документ
Буџет на општината 10.06.2020 Превземи документ
Буџет на општината 10.08.2020 Превземи документ
Буџет на општината 09.06.2020 Превземи документ
Буџет на општината 04.06.2020 Превземи документ
Буџет на општината 03.06.2020 Превземи документ
Буџет на општината 02.06.2020 Превземи документ
Буџет на општината 01.06.2020 Превземи документ
Буџет на општината 29.05.2020 Превземи документ
Буџет на општината 27.05.2020 Превземи документ
Буџет на општината 26.05.2020 Превземи документ
Буџет на општината 21.05.2020 Превземи документ
Буџет на општината 20.05.2020 Превземи документ
Буџет на општината 19.05.2020 Превземи документ
Буџет на општината 18.05.2020 Превземи документ
Буџет на општината 15.05.2020 Превземи документ
Буџет на општината 14.05.2020 Превземи документ
Буџет на општината 13.05.2020 Превземи документ
Буџет на општината 12.05.2020 Превземи документ
Буџет на општината 11.05.2020 Превземи документ
Буџет на општината 08.05.2020 Превземи документ
Буџет на општината 07.05.2020 Превземи документ
Буџет на општината 06.05.2020 Превземи документ
Буџет на општината 04.05.2020 Превземи документ
Буџет на општината 30.04.2020 Превземи документ
Буџет на општината 29.04.2020 Превземи документ
Буџет на општината 28.04.2020 Превземи документ
Буџет на општината 27.04.2020 Превземи документ
Буџет на општината 24.04.2020 Превземи документ
Буџет на општината 23.04.2020 Превземи документ
Буџет на општината 22.04.2020 Превземи документ
Буџет на општината 21.04.2020 Превземи документ
Буџет на општината 16.04.2020 Превземи документ
Буџет на општината 15.04.2020 Превземи документ
Буџет на општината 14.04.2020 Превземи документ
Буџет на општината 10.04.2020 Превземи документ
Буџет на општината 09.04.2020 Превземи документ
Буџет на општината 02.04.2020 Превземи документ
Буџет на општината 01.04.2020 Превземи документ
Буџет на општината 30.03.2020 Превземи документ
Буџет на општината 27.03.2020 Превземи документ
Буџет на општината 25.03.2020 Превземи документ
Буџет на општината 24.03.2020 Превземи документ
Буџет на општината 23.03.2020 Превземи документ
Буџет на општината 20.03.2020 Превземи документ
Буџет на општината 19.03.2020 Превземи документ


ИЗВОД НА ПРОМЕТ И СОСТОЈБА НА СМЕТКА ЗА НАМЕНСКА ДОТАЦИЈА

Сметка за наменска дотација 16.10.2020 Превземи документ
Сметка за наменска дотација 15.10.2020 Превземи документ
Сметка за наменска дотација 14.10.2020 Превземи документ
Сметка за наменска дотација 13.10.2020 Превземи документ
Сметка за наменска дотација 09.10.2020 Превземи документ
Сметка за наменска дотација 08.10.2020 Превземи документ
Сметка за наменска дотација 07.10.2020 Превземи документ
Сметка за наменска дотација 05.10.2020 Превземи документ
Сметка за наменска дотација 02.10.2020 Превземи документ
Сметка за наменска дотација 30.09.2020 Превземи документ
Сметка за наменска дотација 29.09.2020 Превземи документ
Сметка за наменска дотација 28.09.2020 Превземи документ
Сметка за наменска дотација 25.09.2020 Превземи документ
Сметка за наменска дотација 24.09.2020 Превземи документ
Сметка за наменска дотација 23.09.2020 Превземи документ
Сметка за наменска дотација 22.09.2020 Превземи документ
Сметка за наменска дотација 21.09.2020 Превземи документ
Сметка за наменска дотација 18.09.2020 Превземи документ
Сметка за наменска дотација 17.09.2020 Превземи документ
Сметка за наменска дотација 15.09.2020 Превземи документ
Сметка за наменска дотација 14.09.2020 Превземи документ
Сметка за наменска дотација 11.09.2020 Превземи документ
Сметка за наменска дотација 09.09.2020 Превземи документ
Сметка за наменска дотација 27.03.2020 Превземи документ
Сметка за наменска дотација 25.03.2020 Превземи документ
Сметка за наменска дотација 24.03.2020 Превземи документ
Сметка за наменска дотација 20.03.2020 Превземи документ
Сметка за наменска дотација 19.03.2020 Превземи документ


ИЗВОД НА ПРОМЕТ И СОСТОЈБА - ИЗГРАДБА НА ЗАТВОРЕН ГРАДСКИ ПАЗАР

ИЗГРАДБА НА ЗАТВОРЕН ГРАДСКИ ПАЗАР 19.03.2020 Превземи документ


ИЗВОД НА ПРОМЕТ И СОСТОЈБА - РЕКОНСТРУКЦИЈА НА САНИТАРНИ ЈАЗЛИ

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА САНИТАРНИ ЈАЗЛИ 19.03.2020 Превземи документ


ИЗВОД НА ПРОМЕТ И СОСТОЈБА - ЗА НАШАТА МЛАДОСТ

ЗА НАШАТА МЛАДОСТ 19.03.2020 Превземи документ