ИЗВОД НА ПРОМЕТ И СОСТОЈБА - БУЏЕТ НА ОПШТИНАТА

Буџет на општината 04.01.2021 Превземи документ
Буџет на општината 05.01.2021 Превземи документ
Буџет на општината 08.01.2021 Превземи документ
Буџет на општината 11.01.2021 Превземи документ
Буџет на општината 12.01.2021 Превземи документ


ИЗВОД НА ПРОМЕТ И СОСТОЈБА НА СМЕТКА ЗА НАМЕНСКА ДОТАЦИЈА

Сметка за наменска дотација 09.11.2020 Превземи документ


ИЗВОД НА ПРОМЕТ И СОСТОЈБА - ИЗГРАДБА НА ЗАТВОРЕН ГРАДСКИ ПАЗАР

ИЗГРАДБА НА ЗАТВОРЕН ГРАДСКИ ПАЗАР 19.03.2020 Превземи документ


ИЗВОД НА ПРОМЕТ И СОСТОЈБА - РЕКОНСТРУКЦИЈА НА САНИТАРНИ ЈАЗЛИ

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА САНИТАРНИ ЈАЗЛИ 19.03.2020 Превземи документ


ИЗВОД НА ПРОМЕТ И СОСТОЈБА - ЗА НАШАТА МЛАДОСТ

ЗА НАШАТА МЛАДОСТ 19.03.2020 Превземи документ