КОНТАКТ ИНФО

Адреса:
ул. 8-ми Септември Бр.22, 1400 Велес
Работно време:
Понеделник – Сабота: 08:00 – 16:00часот
Телефон (централа):
043 231 434
Телефон (факс):

Е-пошта
muzejveles@yahoo.com
Веб страна
www.muzejveles.mk


ЛОКАЛНА УСТАНОВА „НАРОДЕН МУЗЕЈ“ГОДИШНА ПРОГРАМА

Годишна програма за работата на Локална установа „Народен Музеј“ за 2019 година Превземи документ


ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

Годишен извештај за работата на Локална установа „Народен Музеј“ за 2019 година Превземи документ


ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ИЗВЕШТАЈ И ЗАВРШНА СМЕТКА

Годишен извештај за работата и завршна сметка на Локална установа „Народен Музеј“ за 2019 година Превземи документ