Согласно член 3 од Одлука за внатрешна организацијата на Општина Велес, општинската администрација се организира во следните сектори, одделенија и Територијална противпожарна единица на Општина Велес:

НАДЛЕЖНОСТИ

КОНТАКТ

Раководител на одделение: 

Телефон: 043 232 406 – локал

Е-пошта: 

Работно време: Понеделник – Петок: 07:30 – 15:30 часот