Согласно член 3 од Одлука за внатрешна организацијата на Општина Велес, општинската администрација се организира во следните сектори, одделенија и Територијална противпожарна единица на Општина Велес:

НАДЛЕЖНОСТИ

КОНТАКТ

Раководител на одделение: Славче Велков

Телефон: 043 232 406 – локал 219

Е-пошта: slavce.velkov@veles.gov.mk

Работно време: Понеделник – Петок: 07:30 – 15:30 часот