Согласно член 3 од Одлука за внатрешна организацијата на Општина Велес, општинската администрација се организира во следните сектори, одделенија и Територијална противпожарна единица на Општина Велес:

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ


2024

Годишна програма за изработка на урбанистички планови за 2024 година Превземи документ


2023

Годишна програма за изработка на урбанистички планови за 2023 година Превземи документ
Измена и дополнување на годишната програма за изработка на урбанистички планови за 2023 година Превземи документ


2022

Годишна програма за изработка на урбанистички планови за 2022 година Превземи документ
Прва измена и дополнување на годишната програма за изработка на урбанистички планови за 2022 година Превземи документ
Втора измена и дополнување на годишната програма за изработка на урбанистички планови за 2022 година Превземи документ

НАДЛЕЖНОСТИ

КОНТАКТ

Раководител на одделение: Роза Здравева

Телефон: 043 232 406 – локал 223

Е-пошта: roza.zdraveva@veles.gov.mk

Работно време: Понеделник – Петок: 07:30 – 15:30 часот