КОНТАКТ ИНФО

Адреса:
ул. Тодор Христов Офицерчето бр.1, 1400 Велес
Работно време:
Понеделник – Петок: 07:00 – 15:00 часот
Телефон (централа):
043 231 226
Телефон (факс):

Е-пошта
gradinkaveles@gmail.com
Веб страна
www.gradinkadimcemircev.mk


ОПШТИНСКА ЈАВНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА – ДЕТСКА ГРАДИНКА „ДИМЧЕ МИРЧЕВ”ГОДИШНА ПРОГРАМА

Годишна програма за работата на Општинска јавна установа за деца – Детска градинка „Димче Мирчев” за 2020 година Превземи документ


ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

Годишен извештај за работата на Општинска јавна установа за деца – Детска градинка „Димче Мирчев” за 2019 година Превземи документ


ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ИЗВЕШТАЈ И ЗАВРШНА СМЕТКА

Годишен финансов извештај за работата и завршна сметка на Општинска јавна установа за деца – Детска градинка „Димче Мирчев” за 2019 година Превземи документ