КОНТАКТ ИНФО

Адреса:
ул. Благој Нечев бр.8, 1400 Велес
Работно време:
Понеделник – Петок
Прва смена: 07:30 – 13:30 часот
Телефон (централа):
043 231 012
Телефон (факс):

Е-пошта
stefangajdov@yahoo.com
Веб страна


ОПШТИНСКО МУЗИЧКО УЧИЛИШТЕ „СТЕФАН ГАЈДОВ“ГОДИШНА ПРОГРАМА

Годишна програма за работата на ОМУ „Стефан Гајдов“ за 2019 година Превземи документ
Годишна програма за работата на ОМУ „Стефан Гајдов“ за 2018 година Превземи документ
Годишна програма за работата на ОМУ „Стефан Гајдов“ за 2017 година Превземи документ


ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

Годишен извештај за работата на ОМУ „Стефан Гајдов“ за 2018 година Превземи документ
Годишен извештај за работата на ОМУ „Стефан Гајдов“ за 2017 година Превземи документ
Годишен извештај за работата на ОМУ „Стефан Гајдов“ за 2016 година Превземи документ


ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ИЗВЕШТАЈ И ЗАВРШНА СМЕТКА

Годишен извештај за работата и завршна сметка на ОМУ „Стефан Гајдов“ за 2018 година Превземи документ
Годишен извештај за работата и завршна сметка на ОМУ „Стефан Гајдов“ за 2017 година Превземи документ
Годишен извештај за работата и завршна сметка на ОМУ „Стефан Гајдов“ за 2016 година Превземи документ