КОНТАКТ ИНФО

Адреса:
с.Бузалково, 1400 Велес
Работно време:
Понеделник – Петок
Прва смена: 07:00 – 13:00 часот
Втора смена: 13.00 – 19.00 часот
Телефон (централа):
043 233-074
Телефон (факс):

Е-пошта
liriaveles@gmail.com
Веб страна


ОПШТИНСКО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ЛИРИЈА“ГОДИШНА ПРОГРАМАГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈГОДИШЕН ФИНАНСОВ ИЗВЕШТАЈ И ЗАВРШНА СМЕТКАСАМОЕВАЛУАЦИЈА