КОНТАКТ ИНФО

Адреса:
с.Иванковци, 1400 Велес
Работно време:
Понеделник – Петок
Прва смена: 07:00 – 13:00 часот
Телефон (централа):
043 253-185
Телефон (факс):

Е-пошта
stojanburcevski@yahoo.com
Веб страна


ОПШТИНСКО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „СТОЈАН БУРЧЕВСКИ БУРИДАН“ГОДИШНА ПРОГРАМА

Годишна програма за работата на ООУ „Стојан Бурчевски Буридан“ за 2019 година Превземи документ
Годишна програма за работата на ООУ „Стојан Бурчевски Буридан“ за 2019 година Превземи документ
Годишна програма за работата на ООУ „Стојан Бурчевски Буридан“ за 2019 година Превземи документ


ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

Годишен извештај за работата на ООУ „Стојан Бурчевски Буридан“ за 2018 година Превземи документ
Годишен извештај за работата на ООУ „Стојан Бурчевски Буридан“ за 2017 година Превземи документ
Годишен извештај за работата на ООУ „Стојан Бурчевски Буридан“ за 2016 година Превземи документ


ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ИЗВЕШТАЈ И ЗАВРШНА СМЕТКА

Годишен извештај за работата и завршна сметка на ООУ „Стојан Бурчевски Буридан“ за 2018 година Превземи документ
Годишен извештај за работата и завршна сметка на ООУ „Стојан Бурчевски Буридан“ за 2017 година Превземи документ
Годишен извештај за работата и завршна сметка на ООУ „Стојан Бурчевски Буридан“ за 2016 година Превземи документ