Годишен план за јавни набавки

Годишен план за јавни набавки за 2019 година Превземи документ


Измена на годишниот план за јавни набавки за 2019 година

8 измена на годишниот план за јавни набавки Превземи документ
7 измена на годишниот план за јавни набавки Превземи документ
6 измена на годишниот план за јавни набавки Превземи документ
5 измена на годишниот план за јавни набавки  Превземи документ
4 измена на годишниот план за јавни набавки  Превземи документ
3 измена на годишниот план за јавни набавки  Превземи документ
2 измена на годишниот план за јавни набавки  Превземи документ
1 измена на годишниот план за јавни набавки  Превземи документ