Барањата може да се достават до службено лице за посредување при остварување на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер:

Службено лице Е-маил Телефон Мобилен
Анита Пивкова anita.pivkova@veles.gov.mk 043 232 406, локал 112 078 394 547; 070 315 907
Јадранка Стефкова jadranka.stefkova@veles.gov.mk 043 232 406, локал 105 070 302 219

Барање за пристап до информации од јавен карактер

Граѓаните на Општина Велес можат да добијат информација од јавен карактер со пополнување на – Барање за пристап до информации од јавен карактер, кое може да го симнат тука: