Барањата може да се достават до службено лице за посредување при остварување на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер:

Службено лице Е-маил Телефон Мобилен
Александра Петрушевска aleksandra.petrusevska@veles.gov.mk 043 232 406, локал 071 427 296
Ангела Чичевалиева angela.cicevalieva@veles.gov.mk 043 232 406, локал 126 076 351 670

Барање за пристап до информации од јавен карактер

Граѓаните на Општина Велес можат да добијат информација од јавен карактер со пополнување на – Барање за пристап до информации од јавен карактер, кое може да го симнат тука: