Општина Велес ги известува граѓаните дека почнувајќи од денес па во наредните две недели, екипи на анкетари, ангажирани од  израелската компанија „РОМ“ ќе вршат анкетирање на граѓаните на најфрекфентните локации во градот со цел да соберат податоци за изработка на Физибилити студија за јавен градски превоз.

Општина Велес ги замолува граѓаните да им излезат во пресрет на анкетарите и да им дадат конкретни и детални информации за да може да се изработи квалитетна Физибилити студија за јавен градски превоз.