Согласно член 3 од Одлука за внатрешна организацијата на Општина Велес, општинската администрација се организира во следните сектори, одделенија и Територијална противпожарна единица на Општина Велес:

НАДЛЕЖНОСТИ

КОНТАКТ

Командир: 

Телефон: 

Е-пошта: tppe@veles.gov.mk

Работно време: Понеделник – Петок: 07:00 – 15:00 часот