За време на траење на забраната за движење на населението, во текот на претстојните празници,дежурна аптека која ќе работи во деновите петок, сабота, недела и понеделник на територијата на Општина Велес е:

Еурофарм Велес 1, улица „8 Септемврибр.56

Телефон: 043 222 886

Во останатите денови сите аптеки ЕУРОФАРМ на територијата на Општина Велес ќе работат непречено од 07:30 до 15:00 часот.